INDUSTRIĀLAIS APGAISMOJUMS

KAM JĀSEKO LĪDZI MŪSDIENĀS? PAROLE: PEĻŅA. VISOS TĀS ASPEKTOS

• Energotaupība: darba vietās apgaismojums bieži paliek ieslēgts visu diennakti.
Tāpēc ir nepieciešama elastīga un kontrolējama sistēma, kas pielāgo patēriņu atkarībā no diennakts laika.

• Darbinieku drošība: lai nodrošinātu augstu drošības līmeni, ir nepieciešams precīzs, labi izkliedēts, neapžilbinošs apgaismojums.

• Videi draudzīgs: izstrādājumiem ir lieliski jāintegrējas ar citām sistēmām, kurām ir neliela ietekme uz apkārtējo vidi, piemēram, fotoelektriskajām ierīcēm.

Ritausmas iela 14, Rīga, LV-1058, Latvija

+371 29 55 36 79

riga@neonita.lv

Copyright © 1999 - 2021  Yury Sokolov / Neonita.lv.  All rights reserved